Etický kodex

K Intuitivnímu písmu a jeho výkladu přistupujte s důvěrou, úctou, respektem a dobrou vůli.

Nehodnotím klientovo chování, jednání a jeho myšlenky.

Při své práci chráním soukromí svých klientů.

Neposkytuji služby, které jsou v rozporu se zákonem nebo mohou ublížit jiným lidem.

Poznatky, které získáte při  výkladu Intuitivního písma, jasnovidnými vizemi či kartami, nevyvyšujte nad názory jiných lidí.

Nehodnotím výklady, rady a práci ostatních esoterických poradců.

Po ukončení sezení, vše zanechávám minulosti a Boží lásce.