Jak se ptát na výklady.

Jak položit otázku pro výklad Intuitivního písma.

 
Na zdravotní stav
- jaký je současný zdravotní stav?
- jaký budu mít zdravotní stav a vývoj do budoucna?
- vzhledem k zdravotnímu stavu mám být spíše pesimista nebo optimista?
 
Na sebe
- která má vlastnost mě brzdí, abych prožíval/a spokojený soukromý život?
- co mi vzkazuje Univerzum?
- proč mám špatnou paměť ?
- proč se cítím špatně ?
- na co mám talent?
- jak jsem na tom momentálně v této chvílí, co bych měla teď řešit?
- mám se snažit sehnat nějaký byt, nebo raději zůstat kde jsem ?
 
Na manželské, partnerské či kamarádské vztahy
- Jak mě vnímá manžel/manželka ?
- je vhodné se opakovaně vracet ke stejnému partnerovi ?
- co mi tento vztah přinese, co mi může ještě nabídnout?
- jaké překážky můžu očekávat při řešení konkrétní záležitosti ?
- proč jsem tak žárlivý/á?
- jakou společnou cestu máme ?
- který ( např. Petr nebo Pavel ) je pro mne souzený a proč ?
- známe se z minulého života ? pokud ano, kde a co jsme spolu prožívali ?
- proč si nerozumíme ?
 
Na prácí
- na jakou prácí mám talent ?
- co můžu očekávat po pracovní stránce ?
- ocení mojí práci nadřízení ?
- mám přijmout pracovní místo ?
- jaké mám předpoklady pro určitou nabídku pracovního místa?
- která má vlastnost mě brzdí v profesním postupu?
- mám odejít ze zaměstnání ?
 
Na děti - co mi radí Univerzum ohledně výchovy dětí ?
- vztah mezi …otcem/matkou… jeho …dcerou/synem… je velmi napjatý, změní se tento stav někdy?
- jak se zachovat v té dané situaci když má dítě (tyto) stavy ?
- jaké další studium si má zvolit mé dítě, pokud váhá mezi několika variantami?
- co bude dítě vnímat, když se rozvedeme?
 
Finance
- Jak vypadá má budoucnost s ohledem na finance a jaké mám vyhlídky,
pokud se pokusím o …….?
 
Na zemřelé
- u této otázky mě předem informujte, že se jedná o tento dotaz, kvůli přípravám a
souhlasu Božské podstaty.