MANTRAMODLITBA - získána z Univerza Intuitivním písmem.

Pro osůbku, která se cítí být slabá ale čistá. Tato modlitba je pro podporu rozvíjení sebe sama a posílení čisté energii a proti zneužití její vlastní čistoty.

( psáno pro Barborku .)

Mé srdce a mysl jsou spojené. Vše, co činím a myslím, je z mého srdce, které je naprosto spojené v mém nitru s Boží prozřetelností a láskyplnou spravedlností. Jsem čistá a krásná jak na duchu tak i na těle, a proto si já vážím z celého srdce, že Já jsem Boží ochrana, všude v těle i v mimo tělo. Jsem všude a vím, že přitáhnu k sobě vše, co potřebuji: hojnost, lásku a úctu svého přítele. Svou vlastní pokoru přijímám s velkou silou a s velkou energií do celého vesmíru svého Já. Děkuji.

 

MANTRAMODLITBA  pro hojnost peněz ale zároveň získaní pokory v sobě.

( psáno pro Vlastičku ).

,, Já jsem štěstí a láska a také k sobě přitahují hojnost peněz do domu a rodiny.'' Děkují za vše co dostávám protože to mě posouvá dál v pochopení a ve velké lásce k sobě..''

 

MANTRAMODLITBA pro přijetí své ženské podstaty.

( psáno pro Milušku ).

Já sama jsem k sobě milostivá, protože toto je mi darem. Milost Boží je ve mně. Cením si tento dar, co mi byl vložen. Dnešním dnem si uvědomuji přítomnost své světelné bytosti. Jedna část mé světelné bytosti je světlo, co je ve mně. Světlo mé lásky je mateřství. Přijímám vše, co mi bylo vloženo, jako žena, matka, milenka, dcera, velekněžka, svátostí své bytosti. Ctím sama sebe v duchu své matky v jakémkoliv činu a lásky odpuštění. Rozkvět lásky, ženské energie ve mně roste, což znamená velkou Božskou sílu v mou lásku, pokoru, laskavost a soucitnost. Já sama sebe miluji. Děkuji za toto Božské prozření lásky.

 

KAŽDODENNÍ OCHRANNÍ MODLITBA.

( psáno pro Zdeničku ).

,,Bože Tobě děkují za zdraví, štěstí, lásku kterou prožívám a srdce božím hlasem vyslyšené - bože ochraňuj mě po celý den a po celou noc.‘‘ Amen. Děkují

 

MANTRAMODLITBA  léčení těla a srdce

( psáno pro Márii )

Mé srdce patří Bohu a Bůh láska je ve mně. Ve mně tvoří lásku, pohodu, mír a štěstí. Má víra blahoslavená mě uzdravuje jak v srdci tak i na těle. Jsem pročištěná Božskými světelnými paprsky všude a kolem své bytosti. Můj Archanděl Michael mě v tom podporuje ve slávě Boží a lásky ke mně a ve mně. Amen. Děkuji, Děkuji, Děkuji.

 

MANTRAMODLITBA pro soulad se svým Já

( psáno pro Zuzanku - na základě této mantramodlitby  mi potrvdila, že skutečně se obrací na Archanděla Gabriela a to ještě předtím než dostala tento vzkaz)

 

Já  sama jsem usmířena sama se sebou

a  přijímám dary z Boží laskavé a svaté přítomnosti

vše co je v můj prospěch a také prospěch mého okolí.

Rozdávám lásku kolem sebe, protože v mé přítomnosti

se vše děje lehce, krásně a v harmonii,

protože toto vše já v sobě cítím ve velké Boží milosti odpuštění.

Já jsem  Já jsem  Já jsem

v Boží přítomnosti a jsem vedená Boží laskavostí na zemi i na duchovní úrovni.

Jsem láska a přítomnost.

Děkuji za přítomnost Archanděla Gabriela

který mi neustále posílá informace,  kde a jak mám co vyřešit

proto všem světelným bytostem děkuji

a za Boží vedení děkuji a jsem vděčna Božímu soudu

a sama sobě také jsem vděčna, že dokážu vše toto přijímat.

Amen

Děkuji     Děkuji   Děkuji

Co je MANTRAMODLITBA ?

Tyto Mantramodlitby jsou získáné pouze Intuitivním písmem od Univerza z Božské svaté podstaty.

Je určená pro lidi, kteří chtějí něco ve svém životě změnit. To, co chtějí změnit, jsou životní směry nebo svůj přístup k životu. Ale nevědí jak vůbec začít. Tyto Mantramodlitby jsou určené pro lidíi kteří si uvědomují, že bez jejich přičinění se nic nezmění. Proto dávám návod a pomoc pro lidi, jak zapracovat na sobě pomocí lásky.

Tyto Mantramodlitby slyší trubači andělů, kteří velice rádi svou světelnou melodií vysílají k Božské podstatě krásná slova Mantramodliteb. Moc se těší a s radostí vytrubují do celého vesmíru, že lidská bytost se hlásí ke svému směru.

Okamžitá pomoc přichází, andělé se schází a pomáhají překonávat veškeré potíže zemských či duchovních potíží. Čím častěji tuto Mantramodlitbu budete opakovat tím silněji tato energie bude pracovat. Vesmírná láska je všemocná. Přeji Vám mnoho lásky při opakování těchto Mantramodlitbiček. I když jsou tyto Mantramodlitby psané čistě na míru žadatele, určitě pomůže i Vám, pokud z hlubokého srdce chcete přijmout pomoc...

S láskou a úctou Vaše Zdena.

 

TOPlist