PŘEDSTAVUJI SE VÁM

V mých sedmi letech jsem začala komunikovat s bytostmi Univerza jejich jazykem, kterému jsem zpočátku nerozuměla, ale intuitivně chápala. Pro své okolí byla občas cizinkou svým tajemným jazykem.
V dnešní dobē jsem schopna díky studiu Univerza a mé praxe předávat své vědomosti a znalosti Vám pro váš osobní růst a pomáhat při řešení vašich životních situací.

Nové stránky zde: www.ezoterapeut.cz

ZKUŠENOSTI

 

 

od 7 let komunikace s bytostmi duchovního světa

od roku 1991  ASTRÁLNÍ CESTOVÁNÍ

od roku 1995 má praxe spirituálního (léčení) - péče na sobě - od roku 2010 profesionálně využívám Spirituální péči pro klienta a to pro každého individuálně

od roku 2005 profesionální poradenství v ESOTERICE 

 

 

natočený pořad pro TV METROPOL: výklad karet a věštba Intuitivního písma

pořady na TV PRIMA : výklad snů a výklad karet 

natočený film pro  TV BARRANDOV : o mé práci Intuitivního písma 

výklad karet na EZO TV BARRANDOV

časopis KVĚTY: Intuitivní písmo 

                                                    časopis SPIRIT 2017 : iNTUITIVNÍ PÍSMO

 

 

 

Několikaleté věštění pomoci Intuitivního písma na EZOTERICKÝCH  FESTIVALECH 

 Praha,Brno,Litomyšl,Plzeň,Ml.Boleslav, Písek,Pardubice, Olomouc atd. 

Nyní se na ezoterických festivalech nezúčastňují z důvodu časové vytíženosti individuální práce s klientami na Praze 3.

 
 
 

PŘEDNÁŠKY- VÝKLAD SNŮ, ASTRÁLNÍ CESTOVÁNÍ.

KURZY- INTUITIVNÍ PÍSMO, MALOVÁNÍ MANDAL.

VEDENÍ MEDITACÍ ve skupině.

AUTOMATICKÁ KRESBA.

REIKY.

 
 

Doplnění znalosti mám od duchovního mistra  ATTILY ze Slovenska.

 

Začátek mé duchovní cesty.

Moje dětství provázela oddaná víra mé babičky, že člověk má být ctnostný, milující a obětavý pro druhé.

Tato myšlenka utvořila základy mého cítění i vnímání světa a také projevu v přírodě. Zpočátku jsem nechápala její víru, nyní po uplynutí řady let vím, co měla babička na mysli.

,, VÍRU V SAMU SEBE ". Víra že ,,cosi " řídí náš osud, víra v bezmeznou a všeobjímající lásku.

Dětská zvídavost u mě postupem času přerostla ve studium a pátrání po principech.

 

V současné době stojím v hluboké úctě před Bohem a jeho projevech, ať už viditelných nebo skrytých v přírodě a všude kolem nás. Zráním osobnosti jsem opustila samolibost a v pokoře stojím před Universem, které mi umožnilo na mé cestě po poznání podílet se a šířit dary, které mi poskytlo směrem k vám.

 

Mohu vám poskytnout nebo předat mé znalosti a pomoci k pochopení a uchopení vaší podstaty, ať už pomocí TAROTOVÝCH KARET, KYVADÉLKA, AUTOMATICKÉ KRESBY, INTUITIVNÍHO PSANÍ či SPIRITUÁLNÍM LÉČENÍM.

Každý z nás má svého anděla strážného s pomocníky a jestliže je neslyšíte či nevnímáte, jsem tu pro vás a oni skrze mě sdělí, co na vaší cestě za poznánmí či pomocí máte udělat s okolím či vámi nebo s pochopením, proč se to či ono děje právě vám.

Nikdo není natolik dokonalý, aby nevyhledal pomoc.

Proto jsem tu pro vás a pro řešení situací, kdy už opravdu nevíte kudy kam a co dál. Každý má svou cestu. Nalezněme ji proto společně s duchovními bytostmi UNIVERZA.

Zdena Švancarová

 

TOPlist
TOPlist