0-BLÁZEN

05.08.2010 01:41

0. BLÁZEN ve spojení s jinými kartami:

 • s KEjKLÍŘEM -originalita,inspirace,
 • s VELEKNĚŽKOU -nevyužitá moudrost,prozrazené tajemství,
 • s CÍSAŘOVNOU -nutnost sebekontroly,CÍSAŘ-hmotná ztráta,
 • s VELEKNĚZEM -falešný prorok,
 • se ZAMILOVANÝM -nerozhodnost,
 • s KOČÁREM -pohyb,bezcílnost,
 • se SPRAVEDLNOSTI -nerovnováha,
 • s POUSTEVNÍKEM -bludný kruh,
 • s KOLEM ŠTĚSTÍ-velká příležitost,
 • se SÍLOU -exhibicionismus,
 • s VISELCEM -nereálné plány,
 • se SMRTI -nutnost zásadní změny,
 • se STŘÍDMOSTI-váhavost,
 • s ĎÁBLEM -možnost chyby,snadný život,
 • s VĚŽÍ -idealismus,
 • se HVĚZDOU -inspirace,
 • s LUNOU -nedorozumění,
 • se SLUNCEM -zaslepenost,pýcha,
 • se SOUDEM -pohrdání světem,
 • se SVĚTEM -přehnané ambice.
Zpět