2- VELEKNĚŽKA

05.08.2010 11:58

2- VELEKNĚŽKA ve spojení s jinými kartami:

 

 • s CÍSAŘOVNOU -dokonalé ženství,vývoj,
 • s CÍSAŘEM -nerovný vztah,
 • s VELEKNĚZEM -duchovní soulad,uzdravení,
 • se ZAMILOVANÝM -skrytý milostní vztah,
 • s KOČÁREM -vnější harmonie,intelektuální ambice,
 • se SPRAVEDLNOSTI -spravedlivý soud,
 • s POUSTEVNÍKEM -moudrost,
 • s KOLEM ŠTĚSTÍ-osudová křižovatka,
 • se SÍLOU -dobré zdraví,zdroj energie,
 • s VISELCEM -ženská zrada,neschopnost problém vyřešit,
 • se SMRTI -předtucha,
 • se STŘÍDMOSTI -harmonická mysl,
 • s ĎÁBLEM -černé myšlenky,obtíže,svedení z cesty s trvalejšími následky,
 • s VĚŽÍ -touha po nedosažitelném,
 • s HVĚZDOU -intuice,
 • s LUNOU -neopětovaná láska,
 • se SLUNCEM -pohoda,
 • se SOUDEM -dobrá zpráva,
 • se SVĚTEM -triumf,naplnění
Zpět