7-KOČÁR

02.09.2010 13:14

7 - KOČÁR ve spojení s jinými kartami:

 • SPRAVEDNOST-konflikt ze zákonem,
 • POUSTEVNÍK-osamělá cesta,
 • KOLO ŠTĚSTÍ-cesta s nejistým cílem,
 • SÍLA-přebytek energie,
 • VISELEC-nutná opatrnost na cestách a při experimentování,
 • SMRT-neuvážená změna,STŘÍDMOST-vyvarování se extrémů,
 • ĎÁBEL-násilí,ješitnost,egoismus,
 • VĚŽ-přehnaná sebedůvěra i potřeba opatrnosti,
 • HVĚZDA-příznivá cestá,
 • LUNA-inspirace,
 • SLUNCE-domýšlivost,
 • SOUD-nové myšlenky a objevy,
 • SVĚT-konec cesty,zdárné zakončení.
Zpět