8-SPRAVEDLNOST

02.09.2010 13:17

8 - SPRAVEDLNOST ve spojení s jinými kartami:

 • POUSTEVNÍK-nutnost střízlivého posouzení,
 • KOLO ŠTĚSTÍ-zákon odplaty,
 • SÍLA-povinnosti,
 • VISELEC-vleklé spory,varování před zradou,
 • SMRT-nutnost jiné cesty,
 • STŘÍDMOST-harmonie,
 • ĎÁBEL-nemoudrá pře o majetek,
 • VĚŽ-pád falešných vztahů,
 • HVĚZDA-příznivý výsledek,
 • LUNA-nejasnost sporů,
 • SLUNCE-nová šance,
 • SOUD-rozhodnutí vyšší instance,
 • SVĚT-zdárné zakončení sporu.
Zpět