Čínský horoskop

16.06.2010 00:47

12 znamení

KRYSA
krysa
Lidé narození v Kryse bývají otevření, poctiví, milí a šarmantní. Jsou pracovití a šetrní. Krysy jsou optimistické, šťastné a společenské, avšak ne tak velkorysé jako ostatní znamení. Preferují výstřednost a mají úzký okruh přátel.
 
Dobré vztahy: Drak, Vůl, Opice
Konflikty: Králík, Kůň
 
VŮL
vůl
Lidé narození v roce Vola tráví život tvrdou prací. Jsou spolehliví a klidní, dávají přednost zaběhnutým zvykům a obvyklému chování. Díky jejich důvěryhodnosti dosahují vedoucích a odpovědných pozic.
 
Dobré vztahy: Kohout, Krysa, Had
Konflikty: Opice, Ovce, Tygr
 
TYGR
tygr
Tygří bývají atraktivními a respektovanými vůdci, jsou nerozvážní a vzpurní. Jsou schopni velkorysých gest, ale také vést malicherné spory. Milují život, často se chovají příliš impulzivně.
 
Dobré vztahy: Kůň, Drak, Pes
Konflikty: Had, Opice, Vůl, Králík
KRÁLÍK
zajíc
Lidé narození v roce králíka bývají vřelými a srdečnými přáteli. Jsou inteligentní, spravedliví, spokojení a rádi vystavují na odiv svůj talent. Králík je jedním z nejšťastnějších znamení čínského horoskopu a je ovládán Měsícem.
 
Dobré vztahy: Ovce, Pes, Prase
Konflikty: Krysa, Tygr, Kohout
 
DRAK
dráčik
Lidé narození v tomto znamení mají magické vlastnosti. Jsou ušlechtilí, plni života a lásky, barev a pohybu. Ve svém životě potřebují mít poslání, snaží se ze sebe vydat to nejlepší.
 
Dobré vztahy: Krysa, Had, Kohout, Opice
Konflikty: Pes, Vůl
 
HAD
hadik
Lidé narození v roce Hada jsou ze všech znamení čínského kalendáře nejpřemýšlivějšími. Hadi bývají dobrými politiky, filozofy a finančníky. Jsou elegantní, atraktivní a sebekritičtí. Mohou být velkomyslnými bohatými mecenáši, mají sklon přehánět.
 
Dobré vztahy: Kohout, Vůl, Drak, Pes
Konflikty: Tygr, Prase
 
KŮŇ
kůň
Je navenek velmi skromný, klidný a soustředěný, i když se ocitne v centru pozornosti, Lidé narození v roce Koně zvládnou velký úspěch. Bystrý, atraktivní a zdravý, miluje zástupy a lichotky. Často uvolní uzdu svým pocitům, ale rychle na vše zapomíná.
 
Dobré vztahy: Ovce, Pes, Tygr a Kohout
Konflikty: Krysa, Opice, Vůl a Prase
 
OVCE
ovce
Většinou ženské znamení, Ovce je požitkářská, často s velkým uměleckým talentem, řízená emocemi. Může být pesimistická a nejistá, má příjemný vzhled, ale dostává se do řečí. Jemná, pomlouvačná, panovačná a vytrvalá.
 
Dobré vztahy: Kůň, Prase, Králík a Opice
Konflikty: Vůl a Pes
 
OPICE
opička
Bystrá přátelská, ale tvrdý oportunista. Lidé narození v Opici se snadno nadchnou, ale jejich zájem často rychle upadá. Obvykle všestranní, často rozřeší většinu obtíží, ale rychle ztrácejí o vše zájem.
 
Dobré vztahy: Drak, Krysa a Ovce
Konflikty: Tygr, Kůň a Prase

KOHOUT
kohout
Kohout je sebejistý a výstřední, ale může být i konzervativní a milující staré tradice. Extravagantní ve svých gestech, často si naloží na sebe příliš mnoho, ale vždy s nadějí na úspěch.
 
Dobré vztahy: Vůl, Had, Kůň, Drak, Pes a Krysa
Konflikty: Králík a jiný Kohout
 
PES
pes
Lidé ve Psu jsou čestní, respektující konvence, cení si ctnosti, rádi pomáhají ostatním a první se ujímají slova při nespravedlnosti na obranu jiných. Nemají rádi společnost, málokdy ve společnosti vynikají, ale jsou inteligentní a umějí naslouchat.
 
Dobré vztahy: Kůň, Tygr a Králík
Konflikty: Drak a Ovce
 
PRASE
prasátko
Lidé v Praseti jsou tiší a učenliví a chtějí být moudrými. Své přátele si pečlivě vybírají a věrné přátelství je pro ně cenná hodnota. Jsou poctiví, milí a pravdomluvní. Jsou příkladem upřímnosti, čistoty, tolerance a úcty.
 
Dobré vztahy: Králík, Drak a Ovce
Konflikty: Had a Opice
 
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011
1904, 1016, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Zpět