Očista bytu od negativní energie

31.08.2010 22:03

Čištění prostoru od negativní energie a od astrálních bytostí.

Připravíme si:

 • kuchyňskou sůl
 • předmět pro nasypaní soli – např. mistička, či kousek papír – ve stejném počtu jako čajové svíčky
 • čajové svíčky  - množství, které odpovídá počtu místností a jejich rohů a navíc jednu další pro pro střed každé místnosti
 • jednu červenou svíčku
 • kresbu božího světla
 • svěcenou vody v mističce (případně můžeme použít diamantovou vodu, pí-vodu, či jinou vodu z léčivého pramene)
 • zápalky či zapalovač
 • igelitový sáček
 • uzavřeme bytový prostor, tzn. okna a hlavní dveře od bytu

Před vyčistěním bytového prostoru se psychicky naladíme pomocí pětiminutové meditace, ve které poprosíme, anděle, světelné bytosti nebo přímo nejvyšší zdroj o boží ochranu při provádění rituálu  - můžeme volit svá vlastní slova, v závěru poděkujeme za pomoc při očitě od všech negativních vlivů.

Nadále setrváme ve svém středu a vyčkáme na vnitřní impuls, že je nám povoleno pokračovat s rituálem.

 1. do každého rohu místnosti nasypeme (do misky či na papír) malou kávovou lžičku soli (v případě, že je v rohu umístěna skříň – položíme sůl před roh skříně nebo nahoru na ni).
 2. Neopomenout komory, úklidové místnosti, toaletu, koupelnu.
 3. Čajové svíčky rozneseme do každého roku a umístíme vedle  soli a jednu svíčku uložíme doprostřed místnosti.
 4. Započneme čištění
 • Postavíme se zády ke vchodovým dveřím a začneme po směru hodinových ručiček, tzv. místností zleva od těchto dveř
 • V této místnosti nejprve zapálíme všechny svíčky.
 • Po té ve středu místnosti rukou do prostoru namalujeme (podle předlohy) Boží světlo a proneseme tato slova: 3x ,,Boží světlo''
 •  Pak začneme kropit (v ruce držíme misku s připravenou vodou) prsty kropíme jednotlivé rohy, střed stropu a podlahy.
 • Započneme s kropením. Při každém pokropení, tzn. 3x odříkáváme: „Pane Bože (nebo, jak to budete cítit) prosím očisti tento prostor od všech negativních vlivů a prosvětli jej Božím světlem.
 • Tímto způsobem projdeme všechny místnosti a končíme chodbou u hlavních dveřích.
 • Po celou dobu rituálu je nutné, aby všechny svíčky svítily, a necháme je zcela vyhořet.
 • Po vyhoření svíček  otevřeme  okna  a dveře i vchodové a tím dojde k dočištění prostoru.
 • Nyní je nutné odstranit sůl a vyhořelé kalíšky. Uděláme to tím způsobem, že do připraveného igelitového sáčku vkládáme kalíšky a vysypáváme sůl. Pečlivě dbáme na to, aby ani zrníčko nespadlo mimo sáček.
 • Sáček s odpadem vyneseme do popelnice, případně před byt a vyneseme později. Je důležité, aby předměty používané při energetické očistě už nadále nezůstávaly v bytě. 

Závěr:

V místnosti, ve které nadále zůstaneme si zapálíme červenou svíčku, projev lásky a vděčnosti.

(tato červená svíčka už nemusí vyhořet dokonce)

Autor: Zdena Ezoterapeut

Tuto službu si také můžete objednat.

K této metodě provádím ještě čištění mystickou metodou a to ve velmi prastarém jazyce šamanizmu. Táto síla energie a slov vyhání vše co je negativní kolem vaší osoby, ve věcech či obrazech atd.

Odvádění duší zemřelých

Někdy se stane, že duše, která opustí hmotné tělo, neopustí tento svět – její pouto k majetku, rodině či závislost na světských záležitostech, jí nedovolí odejít. Některé duše pak neodejdou, protože nechtějí, jiné pak proto, že to prostě neumějí. Máte pocit, že ve vašem nejbližším okolí je duše, která nemůže odejít?

Prostřednictvím duchovní techniky komunikace s anděly pomůžu takto postiženým duším z našeho světa odejít.

 

Zpět