Film MUTACE.

26.10.2012 13:02

Film Mutace nevznikl jen tak náhodou. Má sdělit lidem uvědomění si smyslu života a krásy země, kde žijeme. Ukazuje nám své obrazy ve filmu, protože jsou ztvárněním nekonečné energie kolem nás. Jsou ukázkou neustálého toku vesmírného víru. Proto se nám může zdát, že jsou mystické, tajemné, ale ve skutečnosti je to realita vesmírného dění. Také dění života kolem nás a obrazu vnitřní duše, která je spojená s Bohem. Proto vznikl tento film, aby nám ukázal, neustálý pohyb jak v lidech, tak i v přírodních živlech. Uvědomění si síly přírody a skutečného Boha kolem nás. Klid, vzruch, smutek, radost, život a smrt jsou v souladu se vším v přirozeném řádu.

Zdena Š.

Zpět