práce s Božím světlem

19.06.2010 12:33

Symbol Boží světlo je bránou k navazování kontaktu s vyššími bytostmi duchovního světa.

Používá se při činnostech, kdy potřebujeme ochranu a pomoc vyšších bytostí a jejich sil. Když skrze symbol otevřeme cestu k vyšším bytostem, můžeme prosit o ochranu sebe i druhých osob, o pomoc při konání, nebo k předělání a zdokonalení různých věcí. Můžeme prosit o cokoliv, avšak musíme mít na paměti, že vyšší bytosti samy rozhodnou, je-li splnění našeho přání pro naše dobro, pro nejvyšší dobro, tedy pro dobro všech. Pokud si máme nějakou negativní zkušenosti projít, tak si jí projdeme, neboť nás vede k uvědomění, nebo k našemu růstu - na duchovní úrovni.

 Abychom tuto bránu ,,nahoru '' otevřeli, je třeba kreslit symbol ve sledu a směru očíslovaných čar. Symbol kreslíme do prostoru před sebe rukou, zhruba 30 - 40 centimetrů velký. Pak zavřeme oči a třikrát jej vizualizujeme, kreslíme v mysli. Přitom 3x řekneme jeho název - ,, Boží světlo’’, tím symbol uvedeme do pohybu.

Název symbolu i všechna následující sova můžeme říkat nahlas, nebo v duchu, obojí působí naprosto stejně. Po celou dobu bychom měli držet páteř a hlavu ve vzpřímené rovině.

Symbol používáme také k ochraně, a pokud potřebujeme-li pomoc vyšších bytostí a jejich sil.

 

Při odstraňování přivtělených duší z osob, nebo ze sebe samotného bychom měli mít jednu ruku na srdeční čakře, druhou ruku zvedneme vedle sebe do prostoru (ohyb v lokti). Volnou rukou kreslíme symbol, který slouží k duším, jako cesta k jejich odvedení do ,,světla''.

,,Prosím o pomoc při odstranění negativních neorganických bytostí a struktur z mého těla''.

Následující větu opakujeme tak dlouho, dokud neucítíme v sobě zvláštní pocity.,,JÁ JSEM - JÁ JSEM - JÁ JSEM - vědomí kosmické lásky, které ze všech úrovní mého těla odstraní a rozloží do jednotlivých živlových hmot všechny negativní neorganické bytosti a struktury, včetně astrálního napojení''. Už teď máte připravení papír A4  a můžete použít automatickou kresbu na odvedení negativní energie či přivtělené duše.

 

Pozor - přivtělené duše odvádíme pouze tehdy, pokud máme povolení, že je smíme odvést. Pokud toto povolení nedostaneme, nesmíme tyto duše odvádět. Porušili bychom plán Univerza!

Dále můžeme symbol použít přímo, jako zářič, kdy jej dáváme pod lůžko při masážích, nebo nemocným lidem, popřípadě na doplnění energie potřebné k regeneraci.

Nezapomeňme po skončená činnosti provázené Božím světlem poděkovat, nejlépe třikrát.

 

Zpět