Výklad On Line Tarot Zdarma

Osobní výklad nemůže nahradit výklad přes internet.

Tyto systémy nemohou obsahovat všechny významy každé karty, nepředělají za Vás správně otázku, nevidí celou situaci... a tak vyňato z kontextu, může být odpověď, díky Vaší neznalosti, zavádějící.