Boží světlo

Boží světlo

Pomoc Božího světla prostřednicvím Intuitivního písma

 

Pozdravila jsem svou klientku a vybídla ji, aby se posadila za stůl proti mně. Posadila se tedy  a začala mi klást otázky.. Jakmile jsem se jí totiž podívala do očí, prolétlo mi během pár vteřin vše, čím se zaobírala. Zároveň jsem vnímala, že má každé oko jiné. Fyzicky naprosto stejné, ale duchovně jiné. Hned jsem cítila tuto rozdílnost jedné a druhé části těla. Jen jsem z její otázky zachytila, že se ptá na pravou nohu. Zeptala jsem se jí tedy , co má s pravou nohou. Odpověděla mi, že jí natekla a že neví, od čeho to má. Zadala jsem tedy na papír její otázky. V souvislosti s tím, co jsem viděla v jejích očích, jsem se jí zeptala: "Paní, prosím vás, neděláte také do duchovna?"

 

Odpověděla, že ano. Tím jsem se vlastně ujistila, že to, co jsem silně prožila, není jen náhoda. Dál už jsem se jí na nic neptala a pustila jsem se do intuitivního písma, abych jí mohla dát odpověď na její otázky. Zpočátku jsem psala svým obvyklým tempem a poselství pro moji klientku nebyla ničím rušena. Najednou jsem ucítila silnou obavu o tuto ženu. A okamžitě jsem dostávala návody, jak si má tato žena pomoci. Dozvěděla jsem se, že si vzala na sebe cizí negativní energii, což znamená prokletí, nebo převzala cizí břemeno. Dostala také odpověď, co bylo duchovní příčinou jejích potíži a odpověď, jak se toho všeho zbavit, jak se očistit a jak najít své vlastní ztraví a pomoc andělů. Když jsem jí toto vše přečetla a předala vzkaz, okamžitě věděla, kdo a co za tím vězí. Naprosto rozuměla každému slovu, i když mně některé vzkazy byly zcela nepochopitelné.

Při rozhovoru jsem jí řekla, že cítím, že celá její levá strana je jakoby postižená, a to včetně levého oka, ačkoliv fyzicky není nic vidět. Tato žena mi potvrdila, že cítí celou svou levou část těla tak, jak ji popisuji. Věřím a vím, že se tato klientka očistí od toho prokletí, které ji nepatřilo, neboť jsem shledala, že má naprosto krásnou duši a víru v sebe. Možná proto také dostala přesný návod od Boží podstaty, jak si pomoci. Boží Světlo bylo na její straně a tento zážitek ji posílil na její další duchovní práci.

Zdena  Švancarová