Jak milovat!

Jak milovat!

MILUJ BOHA SKRZE SEBE - MILUJ BOHA SKRZE ČLOVĚKA.

V každém člověku je všechno dobro a zlo, krásné a ošklivé, čisté a špinavé, zdravé a nemocné, milost a nemilost a to vše je i v Bohu, dobro i zlo, moc a slabost, smutek a radost, láska i nenávist.

Proto se říká že nás stvořil bůh podle svého obrazu. Je v nás všechno tak jako v Bohu. A proto máme milovat všechny vlastnosti, dobré i špatné, jak v sobě tak i v druhém. Vše je Boží.

Nemůžeš nic oddělovat můžeš pouze milovat vše co existuje a co je.

Milovat chyby druhých, ale také milovat i své chyby.

Buď milující!!!

Zdena Švancarová