Léčba duše

Léčba duše

Energie probouzí Božství v sobě, probudi ho a uvědomiš si své Bytí jako Bytost čistých úmyslů, bez předsudků, v Pokoře a Lásce.