Na Kampě proběhl kurz zaměřený na channeling k získávání informací z duchovního světa.

Na Kampě proběhl kurz zaměřený na channeling k získávání  informací z duchovního světa.

 

Certifikovaný kurz Intuitivního písma v překrásném historickém centru Prahy u Karlova mostu. 

Kurz je zaměřen na osvojení základních technik napojování (channeling). Po jeho absolvování účastníci zvládnou ,, napojování  se'' na svého průvodce a mohou získávat informace z prostorové dimenze a informačního pole minulosti, přítomnosti či budoucnosti.

Intuitivní psaní vám může pomáhat na vaší duchovní cestě. Pomocí této metody můžete například konverzovat s Bohem, se svým duchovním učitelem, s vašimi strážnými anděly, nanebevzatými mistry a archanděly. Máte možnost zeptat se svých strážných andělů na jméno a  na mnoho dalších informací. Archanděly i nanebevzaté mistry můžete zase požádat o pomoc rozpomenout se na vaše životní poslání a zapracovat na něm.

 

Dvoudenní kurz se konal v historickém centru Prahy 1, na Malé Straně, jen pár kroků od Karlova mostu a Pražského hradu, v přízemním bytě historického domu z roku 1346. Budova byla stavěná jako jeden z prvních domů v oblasti zvané Kampa.

 

V případě zájmu o příští kurz mě můžete kontaktovat předem na 603 485 083 nebo na mé emailové adrese.