Boží milost

Boží milost

Boží milost je dar. Tímto obrazem můžeš přitáhnout k sobě Boží milost. Je to nejdřív vidění svých negativních vlastnosti z minulých životů, které nejsi sám schopen odstranit. Pak Ti podává ruku a nacházení cesty jak toto propustit Je to vnitřní osvobození od některých tvých negativních vlastnosti, které se nějakou cestou odstraní z tvého života. Stáváš se více svobodným a šťastnějším ve svém osobním životě.