„Na cestě k sobě, k vnitřní vyrovnanosti a balancu, člověk musí mnohdy projít extrémy, opačnými póly. Zakusit si obojí a pak teprve najít tu střední cestu. “

„Na cestě k sobě, k vnitřní vyrovnanosti a balancu, člověk musí mnohdy projít extrémy, opačnými póly. Zakusit si obojí a pak teprve najít tu střední cestu. “