V Praze proběhl kurz ,,INTUITIVNÍ PÍSMO''zaměřený na channeling - 15. - 16.8.15

Kurz je zaměřen na osvojení základních technik napojování (channeling). Po jeho absolvování účastníci zvládnou ,, napojování se'' na svého průvodce a mohou získávat informace z prostorové dimenze a informačního pole minulosti, přítomnosti či budoucnosti.

Intuitivní psaní vám může pomáhat na vaší duchovní cestě. Pomocí této metody můžete například konverzovat s Bohem, se svým duchovním učitelem, s vašimi strážnými anděly, nanebevzatými mistry a archanděly. Máte možnost zeptat se svých strážných andělů na jméno a na mnoho dalších informací. Archanděly i nanebevzaté mistry můžete zase požádat o pomoc rozpomenout se na vaše životní poslání a zapracovat na něm.

V případě zájmu o příští kurz mě můžete kontaktovat předem na 603 485 083 nebo na mé emailové adrese. Děkuji