REIKY + LÉČIVÝ ENERGETICKÝ ZPĚV + POSELSTVÍ OD ANDĚLA STRÁŽNÉHO .... 1800,-