Spirituální obrazy, které jsem pro vás vytvořila. Vyzkoušejte - poznáte sami jakou sílu mají tyto obrazy vytvoření unikátní zcela novou a dosud neznámou prastarou hieroglyfickou symbolikou.V obrazech jsou zakódované symboly, které pomáhají zesílit tuto energii pro člověka, který si tento obraz pořídí.

Obrazy, které jsem uveřejnila na svých internetových stránkách, jsou chráněny před poškozováním autorských práv tím, že jsem do každého svého obrázku vložila vodoznak, které ruší léčivé energetické vyzařování.

Ze srdce si přejí, aby tyto obrazy změnily život každému, kdo tuto pomoc potřebuje, aby místo smutků a bolesti cítil v sobě lásku, prožíval štěstí, zdraví a spokojenost ve všech směrech.

 

Spirituální obrazy

Víra ve štěstí

Víra ve štěstí
Obrázek štěstí přináší radost a pohodu, optimismus do našeho života. Obraz mění vibrace místa a pracuje-li s ním člověk pravidelně, čistí nejrůznější bloky a překážky.

Léčba duše

Léčba duše
Energie probouzí Božství v sobě, probudi ho a uvědomiš si své Bytí jako Bytost čistých úmyslů, bez předsudků, v Pokoře a Lásce.

Osobní ochrana

Osobní ochrana
Tento symbol Tě chrání před energetickými útoky jiných lidí. Udržuje silnou auru a nepřipustí, aby nad Tebou někdo získal moc.

Partnerská láska

Partnerská láska
Tento symbol chrání partnerské vztahy. Také zesiluje hlubokou lásku a přitažlivost. Pokud máš pocit, že se nějak více hádáš s partnerem je dobré mít tento obraz v ložnici a to pěkně na očích.

Vnitřní klid

Vnitřní klid
Energie přináší pocit štěstí a tiché radosti, druh zdraví. Pomůže Ti, abys měl ze sebe lepší pocit. Abys žil svou krásnou představu života. Odplavuje z Tvého těla stres, zlost, neklid, chaos v myšlenkách, vše co Tě dovede vykolejit z Tvého klidu. Dává Ti tichost sama v sobě,...

Zdraví

Zdraví
Energie obrazu Tě chrání a léčí. Zajišťuje fyzicko-duševní sílu a magickou ochranu. Nalezne v tobě nekonečnou energii zdraví a vnitřní harmonie.

Sebejistota

Sebejistota
"Kdo jsem" a "Co dokážu". Tato energie ovlivňuje to, jak hodnotím sebe a svět kolem sebe. Ochraňuje, uvědomuje vnitřní sílu a sebejistotu pramenící z hloubí duše. Podporuje stabilitu, důstojnost, sebehodnotu, spravedlnost. Staví  základy pevné a hluboké abys vydržela. Dává uvědomění ...

Východisko - směr cesty

Východisko - směr cesty
Dodává sílu poznat sám sebe, svůj cíl a své sny. Pomáhá slyšet svůj vlastní hlas a naslouchat sám sobě. Vnímat své pocity a najít svoji cestu, uplatnění a naplnění Začneš vidět sebe jinými pohledy a z jiných úhlů. Budeš měnit své pohledy na minulost, současnost a budoucnost. Budeš přijímat...

Sebeláska

Sebeláska
Energie obrazu pomáhá přijmout se a mít se rád se vším všudy. Pomáhá Ti odpouštět chyby a nedokonalosti. Uvolňuje zadržovanou energii, kterou můžeš začít využívat pro sebe a svůj osobní růst. Co je sebeláska? obyčejné sebepřijetí bez porovnávání s ostatními, bez snahy vyniknout schopnost...

Archanděl Michael

Archanděl Michael
Obraz zachycuje v sobě velmi silné ochranné energie mocného archanděla Michaela. Archanděl Michael má veliký soucit a povzbuzuje Tě ve Tvých bolestech, mluví k tobě z nebe. A je jen na tobě, aby jsi vnímal jeho soucit a lásku, jak velmi Ti chce pomoci. Sv.Michael vede a řídí ty,...

Boží milost

Boží milost
Boží milost je dar. Tímto obrazem můžeš přitáhnout k sobě Boží milost. Je to nejdřív vidění svých negativních vlastnosti z minulých životů, které nejsi sám schopen odstranit. Pak Ti podává ruku a nacházení cesty jak toto propustit Je to vnitřní osvobození od některých tvých negativních...
TOPlist