VÝKLAD KARET VELKÉ ARKÁNY

0-BLÁZEN

05.08.2010 01:41
0. BLÁZEN ve spojení s jinými kartami: s KEjKLÍŘEM -originalita,inspirace, s VELEKNĚŽKOU -nevyužitá moudrost,prozrazené tajemství, s CÍSAŘOVNOU -nutnost sebekontroly,CÍSAŘ-hmotná ztráta, s VELEKNĚZEM -falešný prorok, se ZAMILOVANÝM...

VÝKLAD KARET VELKÉ ARKÁNY

1- KEJKLÍŘ

05.08.2010 01:52
1 - Kejklíř ve spojení s jinými kartami: s VELEKNĚŽKOU -odhalení tajemství, s CÍSAŘOVNOU -flirt,CÍSAŘ-stabilita,úspěšné podnikání, s VELEKNĚZEM -inspirace,ZAMILOVANÝ-potřeba opatrnosti, s KOČÁREM -překonávání překážek, se SPRAVEDLNOSTI -potíže, s POUSTEVNÍKEM...

VÝKLAD KARET VELKÉ ARKÁNY

2- VELEKNĚŽKA

05.08.2010 11:58
2- VELEKNĚŽKA ve spojení s jinými kartami:   s CÍSAŘOVNOU -dokonalé ženství,vývoj, s CÍSAŘEM -nerovný vztah, s VELEKNĚZEM -duchovní soulad,uzdravení, se ZAMILOVANÝM -skrytý milostní vztah, s KOČÁREM -vnější harmonie,intelektuální ambice, se SPRAVEDLNOSTI...

VÝKLAD KARET VELKÉ ARKÁNY

3- CÍSAŘOVNA

05.08.2010 12:35
3- CÍSAŘOVNA  ve spojení s jinými kartami:   s CÍSAŘEM -stabilita,úspěch, s VELEKNĚZEM -fyzická odolnost, se ZAMILOVANÝM -rozhodování citem, s KOČÁREM -citová nerovnováhá, se SPRAVEDLNOSTI -vyřešení sporu, s POUSTEVNÍKEM -moudrost, s KOLEM ŠTĚSTÍ-změna k lepšímu, se SÍLOU...

VÝKLAD KARET VELKÉ ARKÁNY

4- CÍSAŘ

06.08.2010 18:14

VÝKLAD KARET VELKÉ ARKÁNY

5- VELEKNĚZ

08.08.2010 19:52
5- VELEKNĚZ ve spojení s jinými kartami:   se ZAMILOVANÝM -důležité rozhodnutí,seznámení, s KOČÁREM -důležitá cesta,překonaný neklid, se SPRAVEDLNOSTI -přísnost, s POUSTEVNÍKEM -hledání pravdy, s KOLEM ŠTĚSTÍ-životní křizovatka, se SÍLOU -pomoc zvenčí, s...

VÝKLAD KARET VELKÉ ARKÁNY

6-ZAMILOVANÝ

02.09.2010 13:06

VÝKLAD KARET VELKÉ ARKÁNY

7-KOČÁR

02.09.2010 13:14
7 - KOČÁR ve spojení s jinými kartami: SPRAVEDNOST-konflikt ze zákonem, POUSTEVNÍK-osamělá cesta, KOLO ŠTĚSTÍ-cesta s nejistým cílem, SÍLA-přebytek energie, VISELEC-nutná opatrnost na cestách a při experimentování, SMRT-neuvážená změna,STŘÍDMOST-vyvarování se extrémů, ...

VÝKLAD KARET VELKÉ ARKÁNY

8-SPRAVEDLNOST

02.09.2010 13:17
8 - SPRAVEDLNOST ve spojení s jinými kartami: POUSTEVNÍK-nutnost střízlivého posouzení, KOLO ŠTĚSTÍ-zákon odplaty, SÍLA-povinnosti, VISELEC-vleklé spory,varování před zradou, SMRT-nutnost jiné cesty, STŘÍDMOST-harmonie, ĎÁBEL-nemoudrá pře o majetek, VĚŽ-pád...

VÝKLAD KARET VELKÉ ARKÁNY

9-POUSTEVNÍK

02.09.2010 13:19
9 - POUSTEVNÍK ve spojení s jinými kartami: KOLO ŠTĚSTÍ-osudová osamělost,hledání smyslu života, SÍLA-uzdravení, VISELEC-vynucená samota,i porozumění, SMRT-zásadní změna, STŘÍDMOST-sebedůvěra, ĎÁBEL-svedení z cesty, VĚŽ-rozčarování, HVĚZDA-správný směr, ...

VÝKLAD KARET VELKÉ ARKÁNY

10-KOLO ŠTĚSTÍ

02.09.2010 13:21
10 - KOLO ŠTĚSTÍ ve spojení s jinými kartami: SÍLA-potřeba činnosti a energie,nezbytné ke změnám, VISELEC-rozpoznání našich minulých životů a vazeb působících na náš osud, SMRT-možnost změnit vlastní osud, STŘÍDMOST-soulad s osudem,nutnost rychlých reakcí, ĎÁBEL-slepá...

VÝKLAD KARET VELKÉ ARKÁNY

11-SÍLA

02.09.2010 13:25
11- SÍLA ve spojení s jinými kartami: VISELEC-nevyužitá možnost,hluboká vnitřní energie, SMRT-návrat ke kořenům,proměnlivá nálada, STŘÍDMOST-vyváženost energie, ĎÁBEL-materilismus,pudy,instinkty, VĚŽ-problémy a možnost onemocnění, HVĚZDA-příznivé údobí,šance, ...

VÝKLAD KARET VELKÉ ARKÁNY

12-VISELEC

02.09.2010 13:27
12 - VISELEC ve spojení s jinými kartami: SMRT-hluboká vnitřní změna,náhlá mystická zkušenost,bezvědomí, STŘÍDMOST-začátek nové cesty, ĎÁBEL-temné vnitřní síly,černá magie,nebezpečí na cestě k zasvěcení, VĚŽ-poznání skutečného stavu věcí,tak rozdílného od našich...

VÝKLAD KARET VELKÉ ARKÁNY

13-SMRT

02.09.2010 13:32
13 - SMRT ve spojení s jinými kartami: STŘÍDMOST-postupná změna, ĎÁBEL-násilná změna,vážné varování, VĚŽ-nebezpečí, HVĚZDA-změna k lepšímu, LUNA-vstup do temných oblastí, SLUNCE-pozitivní změna, SOUD-neočekávané vylepšení,přeměna osobnosti, SVĚT-posun k...

VÝKLAD KARET VELKÉ ARKÁNY

14-STŘÍDMOST

02.09.2010 13:35
14 - STŘÍDMOST ve spojení s jinými kartami: ĎÁBEL-pýcha,nepřátelství,nestřídmost,předstíraná harmonie, VĚŽ-narušená rovnováha,jednostrannost,sebeklam, HVĚZDA- dobré období,ochrana,pozitivní vlivy, LUNA-nestálost citů, SLUNCE-vyvážená aktivita,ideální spojení hmotného...

VÝKLAD KARET VELKÉ ARKÁNY

15-ĎÁBEL

02.09.2010 13:37
15 - ĎÁBEL ve spojení s jinými kartami: VĚŽ-falešná pýcha,jen zdánlivě dobrý vztah, HVĚZDA-morální dilema-boj dobra a zla,vnitřní chaos,ochrana proti nebezpečí, LUNA-nestálost a síla moci, SLUNCE-sestup do hlubin,falešný pocit nesmrtelnosti a pýchy, SOUD-city vyléčené...

VÝKLAD KARET VELKÉ ARKÁNY

16-VĚŽ

02.09.2010 13:40
16 - VĚŽ ve spojení s jinými kartami: HVĚZDA-prohlédnutí,pochopení, LUNA-nešťastná láska,deprese, SLUNCE-uzdravení,bolestná změna k lepšímu, SOUD-ztráta ideálu, SVĚT-chaos,nutnost nové stavby.

VÝKLAD KARET VELKÉ ARKÁNY

17-HVĚZDA

02.09.2010 13:42
17 - HVĚZDA ve spojení s jinými kartami: LUNA-ušlechtilý cíl,světlo v temnotách, SLUNCE-harmonie,úspěch,setkání, SOUD-příležitost,i odměna, SVĚT-nejpříznivějí období,naprostý úspěch.

VÝKLAD KARET VELKÉ ARKÁNY

18-LUNA

02.09.2010 13:44
18 - LUNA ve spojení s jinými kartami: SLUNCE-porozumění,spolupráce,ideální pár, SOUD-komplikované jednání,procitnutí, SVĚT-tvůrčí inspirace,konec komplikací.

VÝKLAD KARET VELKÉ ARKÁNY

19-SLUNCE

02.09.2010 13:46
19 - SLUNCE ve spojení s jinými kartami: VELEKNĚŽKA A VELEKNĚZ-znamená mocnou duchovní sílu, LUNA-silný partnerský vztah, SOUD-dělnost,zadostiučinění, SVĚT-úspěch,zisk.

VÝKLAD KARET VELKÉ ARKÁNY

20-SOUD

02.09.2010 13:48
20 - SOUD ve spojení s jinými kartami: MÁG-strnulost,pasivita ale i možnost řešení, VISELEC-symbolizuje zasvěcení a životní zkoušku,vedoucí ke změně osobnosti.Předznamenává znovuzrození a vítězství nad životními iluzemi, SMRT A KOLO ŠTĚSTÍ-znamená osudovou změnu v životě, ...

VÝKLAD KARET VELKÉ ARKÁNY

21-SVĚT

02.09.2010 13:50
21 - SVĚT ve spojení s jinými kartami: BLÁZEN,VISELEC A VELEKNĚZ-znamená nejvyšší zasvěcení.
TOPlist
TOPlist